BIV

Erkend BIV Vastgoedmakelaars - bemiddelaars

BIV 503.634 - 510.968 Erkenning in België

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles
Koninklijk besluit van 27 september 2006
www.biv.be

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
A
ls vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer